Vi søker jurist til vikariat!

20.05.2021

En av våre jurister skal ha permisjon. Til Regelrådets sekretariat utlyses det derfor et vikariat som jurist (førstekonsulent/rådgiver) med varighet på ett år og ønsket tiltredelse fra 1.9.2021.

Stillingen gir deg rik anledning til faglig utvikling innen et interessant felt. Regelrådet gir veiledning og uttalelser til departementer og direktorater ved forslag til nye lover og forskrifter som berører næringslivet. Du vil jobbe i grenseflaten mellom forvaltning og næringsliv, hvor ditt engasjement for gode, moderne og robuste regler for næringslivet blir avgjørende for å trives og lykkes.

Arbeidsoppgaver
 • Vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og kostnader.
 • Følge den faglige utviklingen på området regelforenkling i Norge og internasjonalt, og bidra til utvikling av veiledningsmateriell.
 • Utarbeide utkast til skriftlige uttalelser fra Regelrådet og delta på Reglerådets møter.
 • Bistå departementer med å granske konsekvensutredninger i forbindelse med regelforslag fra EU.
 • Kartlegge utredningskvaliteten av regelverksforslag som berører næringslivet.
 • Andre oppgaver knyttet til den løpende driften av Regelrådet.
Kvalifikasjoner
 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen.
 • Erfaring fra departement og god forståelse for forvaltningen vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring med juridiske utredninger og lov og forskriftsarbeid vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring fra næringsliv vil telle positivt.
 • Kunnskap om jus og teknologi vil telle positivt.
Personlige egenskaper
 • Evne til å kunne arbeide analytisk og selvstendig.
 • Gode samarbeidsegenskaper – både faglig og tverrfaglig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God juridisk vurderingsevne.
 • Fleksibel og omgjengelig, og med en strukturert og ryddig arbeidsform.
Vi tilbyr
 • Vikariat med varighet på ett år og ønsket tiltredelse fra 1.9.2021.
 • Lønnsspenn: Førstekonsulent kr 440 000 – 470 000 / Rådgiver kr 480 000 – 540 000.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Rause og engasjerte kollegaer.
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid.
 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 • Låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse.
 • Hjemmekontorløsninger.
 • Trening i arbeidstiden.

Regelrådet ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi ser fram til å motta søknaden din!

Send søknaden til post@regelradet.no innen 16.juni.