En av våre jurister skal ha permisjon. Til Regelrådets sekretariat utlyses...