Regelrådet uttaler seg om forslag til nytt eller endret regelverk som er på høring. Målet er å bidra til gode beslutningsgrunnlag som sikrer at målene oppnås uten unødvendige kostnader for bedriftene. Rådet uttaler seg ikke om innholdet i selve saken, det vil si målene med forslaget, men om det er utredet tilstrekkelig. Alle regelverksforsalg som påvirker næringslivet kartlegges ut fra et sett kriterier, og rådet velger så ut hvilke enkeltsaker det utarbeides uttalelse til. Uttalelsene er bygget opp etter en fast mal og tar faglig sett utgangspunkt i utredningsinstruksen. Regelrådet drøfter innholdet i uttalelsen, og avgjør om den skal få fargekategori rød, gul eller grønn. Figuren viser Regelrådets uttalelser i 2019. Det var 16 prosent grønne, 47 prosent gule og 37 prosent røde uttalelser. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til uttalelsene.

Oversikt over Regelrådets uttalelser (i prosent %)

Søk i alle uttalelser

Viser {{searchResultsTotal}} av {{searchResultsTotal}} antall resultater {{searchResultsTotal}} antall resultater funnet. Viser resultat {{offset + 1}} til {{ offset + 10 }}